Welkom

Welkom op de website van de Hidradenitis Patiënten Vereniging (H.P.V.).

Mocht u nog vragen, opmerkingen of wensen m.b.t. deze website hebben, dan verzoeken wij u deze te mailen naar info@hidradenitis.nl.

Ook kunt u bij het bekijken van de site altijd op de knop Feedback klikken.


Word lid!

Word lid van de Hidradenitis Patiënten Vereniging, want samen staan we immers sterk!

 

Kijk hier voor de voordelen van het lidmaatschap en het aanmeldingsformulier.


Registreren

Leden van de H.P.V. kunnen zich hier registreren voor toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website en toegang tot het forum.

Registratie zal pas kunnen worden voltooid na verificatie door de webmaster. Deze stuurt een bericht naar het opgegeven e-mail adres.


Dermasalon symposium op 29 september 2014

Dit vakevenement over dermatologie wordt in nauwe samenwerking met het Nationaal Huidfonds georganiseerd.


Doelstelling van dit congres is inzicht te geven over de laatste ontwikkelingen binnen de dermatologie die van belang zijn voor iedereen die zich bezighoudt met huidverbetering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plenaire sessies en workshops zodat u zich optimaal kunt verdiepen in het onderwerp. Tijdens één van de workshops zal ook iemand vanuit de Hidradenitis patiënten vereniging, zijn of haar verhaal vertellen.

 

Dermasalon 2014 wordt georganiseerd voor onder andere verpleegkundig specialisten, huidtherapeuten, pedicuren en andere professionals met een interesse in dermatologie.

 

Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Zoals patiënten en besturen van (huid)patiëntenverenigingen.

 

Voor het complete programmaoverzicht klik hier

Wilt u dit congres bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden


Week Chronisch Zieken

Van 7 november tot 13 november 2014 is het de Week Chronisch Zieken

 

Wie kan meedoen?
Iedere vereniging, organisatie, bedrijf of instelling die op een of andere manier te maken heeft met chronisch zieken en mensen met een handicap, kan meedoen met de Week Chronisch Zieken.

Patiëntenorganisaties, zorginstellingen, maar zeker ook beroepsverenigingen, bibliotheken, gemeenten, bedrijven, ondernemingsraden, UWV’s, sportverenigingen, Arbo-diensten, vakbonden, scholen etc. zijn uitgenodigd een activiteit te organiseren tijdens de Week Chronisch Zieken en te laten zien wat zij kunnen betekenen voor mensen met een chronische aandoening of beperking.

 

Meedoen kunnen alle activiteiten die op een of andere manier bijdragen aan: de versterking van de autonomie en de gelijkwaardige maatschappelijke participatie van chronisch zieken, mensen met een handicap en mantelzorgers; de verbetering van de beeldvorming over chronisch zieken; de verbetering van de kwaliteit van voorzieningen, de deskundigheid van hulp- en dienstverleners en het chronisch-ziekenbeleid. Elk soort activiteit kan meedoen: van congressen, open dagen, bijeenkomsten en informatiestands tot sportevenementen en verwendagen. Activiteiten kunnen zowel plaatselijk, regionaal als landelijk of internationaal gericht zijn. Alle doelgroepen zijn mogelijk: chronisch zieken, mensen met een handicap en mantelzorgers, maar bijvoorbeeld ook hulp- zorgverleners, werkgevers, studenten, buschauffeurs, brandweerlieden, winkeliers, sporters etc.

 

Kijk hier voor meer informatie.

 


PatiŽntenervaring is belangrijk

Wat vindt u belangrijk als het gaat om de uitkomsten van de zorg.

Welk resultaat wilt u zien van een dermatologische behandeling?

Wij horen graag uw mening.

Huidpatiënten Nederland organiseert een focusgroep met mensen met verschillende huidaandoeningen. Het is belangrijkt de focusgroep bestaat uit een diverse groep mensen.

Bent u de Hidradenitis patient die een keer mee wil doen met deze focusgrep?

 

Wie zoeken wij?

 Mensen met een chronische huidaandoening

 Van 18 jaar of ouder

 Die één of meerdere dermatologische behandelingen hebben gehad

 

Hoe ziet een focusgroep er uit?

De groep wordt zo samengesteld dat er 6-10 mensen met verschillende huidaandoeningen in zitten. De focusgroep wordt begeleid door een gesprekleider.

 

Waar en wanneer?

Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht. Eventuele reiskosten worden vergoed.  

Datum/tijd: 24 september, ’s avonds van 19:00-21:00.

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met mw. Oda van Cranenburgh, onderzoeker

E: o.vancranenburgh@huidfonds.nl  

 

Bent u geïnteresseerd?

Als u interesse heeft in deelname aan de focusgroep, wilt u dan uw naam, adres, leeftijd en telefoonnr. sturen naar Jacqueline ter Stege: j.terstege@huidfonds.nl?