Organisatie

De HPV is opgericht op 21 augustus 1997 en is ontstaan uit een zelfhulpgroep. De vereniging heeft momenteel circa 300 leden. Organisatorisch bestaat de HPV uit een zeer klein groepje betrokken vrijwilligers, met onderling korte lijnen die bestuurlijk en uitvoerend samenwerken in een opbouwend kritische sfeer. Zij worden bijgestaan door een aantal medisch adviseurs. Vrijwilligers zijn vaak al lang bij de HPV betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor het voortbestaan van de vereniging. 

De HPV is ANBI geregistreerd onder nummer 8063519020 en ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid jaarlijks een instellingssubsidie. Verder is de vereniging afhankelijk van de contributie van de leden. Donaties voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek zijn daarom zeer welkom en bovendien aftrekbaar voor de belastingdienst.

 

Statuten en reglementen

De HPV heeft statuten, een huishoudelijk reglement, een klachtenprocedure en diverse reglementen over het omgaan met vrijwilligers en over gedrag van vrijwilligers onderling en naar buiten.

 • Statuten d.d. 31 december 2010
 • Huishoudelijk reglement
 • Klachtenprocedure
  De HPV doet haar uiterste best om leden en belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klager een klacht kan indienen bij de HPV en hoe deze klacht wordt afgehandeld.
 • Interne gedragscode
  De HPV hecht aan goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode die binnen de HPV wordt gehanteerd.
 • Gedragsregels deelname forum
  De HPV heeft op haar website mogelijkheden om ervaringen te delen met lotgenoten. Om dit interactieve verkeer in goede banen te leiden, hebben we enkele huisregels voor gebruikers opgesteld. Deelnemers aan het forum zijn gehouden om geen kwetsende, obscene, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel-georiënteerde berichten te plaatsen.

 

De HPV is lid van:

 

De HPV heeft goed contact met de Nederlandse Vereniging van Dermatologie & Venereologie (NVDV). Ook met Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en met Stichting Nationaal Huidfonds wordt samengewerkt om de positie van de huidpatiënt te verbeteren. Via Huidpatiënten Nederland is de HPV in het Wondplatform vertegenwoordigd.

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een landelijke patiëntenorganisatie,
opgericht in augustus 1997 en heeft de ANBI status (# 8063519020).

Word lid!