Disclaimer

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een onafhankelijke patiëntenvereniging. De HPV ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een PGO instellingssubsidie.
Tevens is de HPV aangesloten bij Huidpatiënten Nederland (HPN) en via de HPN aangesloten bij de Patiënten Federatie en Ieder(In).

Artikelen op deze website hebben te allen tijde tot doel de lezer te informeren en eventuele discussies op gang te brengen of gaande te houden. Wij informeren lezers over behandelmethoden en/of medicijnen, maar de HPV kan nadrukkelijk geen behandelingen of medicijnen voorschrijven. Raadpleeg altijd eerst uw arts alvorens u gebruik maakt van behandelingen, verbandmiddelen en/of medicijnen.

De HPV is niet aansprakelijk voor de op het forum vermelde informatie of de daar gedane uitingen. Deze informatie wordt onder eigen verantwoordelijkheid geplaatst door leden van de HPV en wordt niet gecontroleerd of gewijzigd door de HPV, noch door een van haar bestuursleden of medisch adviseurs. De HPV verzoekt de gebruikers van het forum geen strafbare uitingen te doen, te allen tijde anderen in hun waarde te laten en eenieder met respect te behandelen. Mochten bepaalde regels, normen of waarden in de onderlinge communicatie op dit forum worden overschreden, behoudt de HPV zich het recht voor de gebruiker(s) die het betreft de toegang tot het forum, tijdelijk of permanent, te weigeren.

De op deze website vermeldde informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur van de HPV of haar medisch adviseurs weer. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een landelijke patiëntenorganisatie,
opgericht in augustus 1997 en heeft de ANBI status (# 8063519020).

Word lid!