Fusie HPV en HPN krijgt vorm

In het voorjaar is door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Hidradenitis Patiënten Vereniging ingestemd met het voorstel om een fusie met Huidpatiënten Nederland voor te bereiden.  Doel van de fusie is het realiseren van een sterke organisatie die goed kan opkomen voor de belangen van hidradenitis-patiënten.

Door ontlast te zijn van organisatorische taken, kunnen de ervaringsdeskundigen binnen de HPV zich meer gaan richten op de echte inhoud en contact met HS-patiënten. De bedoeling is dat we beter en gerichter ophalen bij de hidradenitis-patiëntgroep waar zij behoefte aan heeft, om die belangen goed te vertegenwoordigen via een bredere groep huidpatiënten. Die allemaal min of meer te maken hebben met hun positie in het zorgveld en gebaat zijn bij het versterken van de kwaliteit van huidzorg en alles wat daarmee samenhangt.

De diagnosegroep hidradenitis

Er is inmiddels een fusiecommissie samengesteld. Hierin zitten namens de HPV voorzitter Fousha Rolfast en bestuurslid Maartje van Diepenveen. De fusiecommissie heeft gekeken naar de structuur van de nieuwe vereniging. De bedoeling is dat de HPV binnen Huidpatiënten Nederland een zelfstandige diagnosegroep vormt, met eigen herkenbare activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en voorlichting. Daarnaast zijn er activiteiten die gezamenlijk opgepakt worden, zoals de lobby voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van HS.

Fousha Rolfast: “Ik zie grote voordelen in een fusie met Huidpatiënten Nederland. Samen is er meer mogelijk. Dat zie je nu al in het Werkplan 2019 dat met hulp van Huidpatiënten Nederland is opgesteld. Nieuw is bijvoorbeeld dat we gaan werken met webinars: HS-patiënten kunnen online informatiebijeenkomsten volgen en vragen stellen aan een dermatoloog en wondverpleegkundige.”

Planning van de fusie

Tijdens de ALV van november wordt het fusievoorstel met Huidpatiënten Nederland besproken. Alle leden kunnen dan hun mening geven. Naar aanleiding hiervan kunnen de voorstellen nog worden bijgesteld. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2019. De bedoeling is om de fusie voor 1 juli 2019 te realiseren.

Wil je meer weten of heb je al specifieke vragen, dan kun je dit stellen aan Fousha via: voorzitter@hidradenitis.nl.

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een landelijke patiëntenorganisatie,
opgericht in augustus 1997 en heeft de ANBI status (# 8063519020).

Word lid!