Laat geen belastinggeld liggen


Financieel
LAAT GEEN BELASTINGGELD LIGGEN!

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die kosten voor je eigen rekening? Dan kun je een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van.

KIJK GOED NAAR WELKE ZORGKOSTEN JE KUNT AFTREKKEN VAN DE BELASTING

Vanaf 1 maart tot 1 mei 2017 kun je digitaal aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2016. Dat is best een lastige klus. Maar het is de moeite waard. Heb je hoge zorgkosten, dan kan de aangifte veel geld opleveren. Dat komt door de aftrek van zorgkosten.

Wat je allemaal niet kunt opvoeren
Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal spelregels. Je moet de kosten in 2016 hebben betaald. Het gaat om kosten voor jezelf, je fiscaal partner, je kinderen tot 27 jaar of familieleden die bij jou wonen en die van jouw zorg afhankelijk zijn. De kosten moeten voor je eigen rekening komen. Kosten die je vergoed hebt gekregen (of had kunnen krijgen) kun je niet aftrekken. Kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, die door de gemeente verstrekt worden of waar je een indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor je eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering kun je ook niet aftrekken. Wettelijke eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar. Je kunt alleen kosten aftrekken die in de verschillende onderdelen genoemd staan. Je kunt bijvoorbeeld geen zorgpremies aftrekken.

Wat kun je wel als zorgkosten opvoeren?

•           Geneeskundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1) medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten en (2) om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging zonder indicatie of naast de indicatie, als de indicatie niet toereikend was.

•           Reiskosten ziekenbezoek. Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam je de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

•           Medicijnen op doktersvoorschrift. Het gaat om (homeopathische) geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts.

•           Hulpmiddelen. Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

•           Vervoerskosten. Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam je de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. Je kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de tabellen en rekenmodules van de ANWB of de Consumentenbond. Kreeg je een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet je die in mindering brengen op de aftrek. In sommige gevallen zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé-vervoer) aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig.

•           Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. Je kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabel van de Belastingdienst. Die tabel staat onder het vraagtekentje bij dit onderdeel in de aangifte.

•           Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Deze aftrek geldt alleen voor huisgenoten en alleen voor meerkosten ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Er geldt een laag forfait van € 300,- voor extra uitgaven die je wel aannemelijk kunt maken, maar niet kunt aantonen. Zijn je extra uitgaven aantoonbaar hoger dan € 600,-? Dan kun je € 750,- aftrekken.

•           Afschrijving van uitgaven van vóór 2014. Heb je vóór 2014 een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing aangeschaft, schrijf je die af en heb je die afschrijving ook al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten (toen waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan mag je de afschrijving over 2016 ook nog aftrekken.

•           Extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder indicatie of naast een indicatie als de indicatie niet toereikend was. Er geldt een aparte drempel, afhankelijk van je inkomen.

Standaardverhoging zorgkosten
Afhankelijk van je inkomen en leeftijd kan er een standaardverhoging gelden van een aantal zorgkosten. De online aangifte berekent zelf of je in aanmerking komt voor de verhoging en om welk bedrag het gaat.

Liever aangifte op papier?
Doe je toch liever aangifte op papier, bel dan met de Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag om een P-biljet (voor particulieren) over het belastingjaar 2016.

Bron: Kees Dijkman

Disclaimer
De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was het definitieve online aangifteprogramma voor het jaar 2016 nog niet beschikbaar. Voor meer informatie, kijk op www.meerkosten.nl in de rubriek Belastingvoordeel.

Heeft u uw aangifte al opgestuurd? Kijk hier hoe u uw aangifte nog kunt wijzigen.

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een landelijke patiëntenorganisatie,
opgericht in augustus 1997 en heeft de ANBI status (# 8063519020).


Word lid!