Zalven/medicijntekort: zaterdag 7 maart 2020

Door het aan Minister Bruins aanbieden van een ‘tegoedbon’ vanwege het zalven- en medicijnentekort heeft Huidpatiënten Nederland een gesprek gehad op het Ministerie van VWS. Wij hebben daar gesproken met de directeur van de Directie Geneesmiddelen en zijn beleidsmedewerker ‘IJzeren Voorraad’.
Wij melden u hier de hoofdpunten van het overleg:

  • Erkend wordt dat het zalven-/medicijnentekort voor huidpatiënten een probleem is.
  • Als een zalf/medicijn niet beschikbaar is, kan dat heel verschillende oorzaken hebben. In de gehele keten kunnen zich problemen voordoen: grondstoftekort, productieprobleem, distributieproces/verdeling over landen, inkoop groothandel/apotheek, (preferentie)beleid zorgverzekeraar. Een deel van de problemen moet op internationale schaal opgelost worden. Maar een deel is nationaal aan te pakken. Hierbij hebben ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rol.
  • Het Ministerie verwacht dat de aangekondigde ‘ijzeren voorraad’ voor een groot deel van de medicijntekorten een oplossing gaat bieden. Dit gaat wel tijd kosten en zal fasegewijs opgebouwd worden. Huidpatiënten Nederland heeft erop aangedrongen dat de voorraad van zalven/medicijnen voor huidpatiënten zo spoedig mogelijk daarin wordt aangepakt. VWS heeft toegezegd dit na te gaan. De farmaceutische sector komt daarvoor met een voorstel.
  • Voor VWS is het vooral interessant heel feitelijke informatie over de beschikbaarheid van zalven/medicijnen te hebben. De nu beschikbare meldpunten zijn die voor de farmacie (https://www.meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl/) of van apothekers (https://farmanco.knmp.nl/). VWS ontvangt via Huidpatiënten Nederland graag rechtstreeks de meldingen over door patiënten ervaren problemen in de beschikbaarheid van zalven/medicijnen.
    Dan is ook na te gaan of er een echt tekort is (vanwege grondstof- of productieproblemen) dan wel een ander knelpunt in de keten die lokaal/regionaal ertoe leidt dat een zalf/medicijn niet beschikbaar is voor een patiënt.
  • Huidpatiënten Nederland heeft daarbij aangegeven dat voor huidpatiënten het wisselen van zalven/medicijnen vaak problematisch is. Ook al gaat het om dezelfde ‘werkzame stof’ kunnen door een andere samenstelling/concentratie er toch problemen voor patiënten ontstaan. En zeker als de oorzaak niet een echt tekort is maar beleid van de apotheek/groothandel/zorgverzekeraar betreft, zou dit wisselen niet aan de orde moeten zijn.
  • Verder heeft Huidpatiënten Nederland wederom een punt gemaakt van de uitwerking van het ‘beoordelingskader wetenschap en praktijk’ door Zorginstituut Nederland (Ureumzalven). Wij zijn van mening dat dit te rigide wordt toegepast en te weinig gebruik gemaakt wordt van de ervaringen van patiënten en inzichten van beroepsbeoefenaren. VWS hield vooralsnog vast aan dit kader en wees alleen op de mogelijkheid dat bij nieuw onderzoek opnieuw gekeken kan worden naar het opnemen van een vergoeding voor zalven/medicijnen in het basispakket.

Wij willen deze en andere onderwerpen rondom het zalven-/medicijntekort graag met u bespreken. Voor zover u dat al niet gedaan hebt, nodigen wij u graag uit u op te geven voor de daarvoor geplande werkbijeenkomst.

Deze is op zaterdag 7 maart 2020 van 10.00 – 16.00 uur bij Van der Valk in Houten.

U kunt maximaal 2 vertegenwoordigers aanmelden via mailadres: <secretariaat@huidpatienten-nederland.nl> onder vermelding van ‘werkbijeenkomst zalven’. Voor een lunch wordt gezorgd. U kunt dieetwensen bij uw aanmelding doorgeven.

U krijgt daarna een bevestiging met verdere informatie over de dag. Bedoeling is dat we met de resultaten een actieprogramma opstellen om het zalven- en medicijntekort te bestrijden.
Naast het blijvend agenderen van dit onderwerp gaat het ook om gerichte acties van alle betrokkenen.
Wij hebben uw inbreng nodig om dit voor elkaar te krijgen.

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een landelijke patiëntenorganisatie,
opgericht in augustus 1997 en heeft de ANBI status (# 8063519020).

Word lid!